News

Interim report Ortivus AB (publ) for the period Januari – September 2019

ORTIVUS BUILD ORDER STOCK FOR FUTURE DELIVERIES

JULI – SEPTEMBER 2019

§ Nettoomsättningen uppgick till 10,4 (13,3) MSEK.

§ Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick till -3,3 (0,1) MSEK. Rörelseresultatet inklusive engångskostnader uppgick till -3,3 (-0,9) MSEK.

§ EBITDA rensat för engångskostnader uppgick till -1,6 (1,6) MSEK. EBITDA inklusive engångskostnader uppgick till -1,6 (0,5) MSEK.

§ Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 (-1,0) MSEK.

§ Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,08 (-0,03) SEK.

JANUARI – SEPTEMBER 2019

§ Nettoomsättningen uppgick till 33,7 (37,9) MSEK.

§ Rörelseresultatet rensat för engångskostnader uppgick till -8,5 (-8,1) MSEK. Rörelseresultatet inklusive engångskostnader uppgick till -13,7 (-9,1) MSEK.

§ EBITDA rensat för engångskostnader uppgick till -3,5 (-1,6) MSEK. EBITDA inklusive engångskostnader uppgick till -8,7 (-2,7) MSEK.

§ Resultatet efter skatt uppgick till -14,2 (-9,5) MSEK.

§ Resultatet efter skatt per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,38 (-0,30) SEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN JULI – SEPTEMBER 2019

§ Reidar Gårdebäck tillträdde som ny VD för Ortivus.

§ Avtal med Northern Ireland Ambulance Service HSC Trust om ambulansjournaler undertecknat.

§ Avtal med ST Electronics om ambulansjournaler undertecknat.

§ Tilldelning gällande ambulansjournal till South Western Ambulance Trust.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

§ Order att utrusta befintlig kund South Central Ambulance Service 54 nya ambulanser med hårdvara till MobiMed Journal, till ett ordervärde på 2 MSEK.

KONCERNEN I SAMMANDRAG (*) jul-sep 2019 jul-sep 2018 jan-sep 2019 jan-sep 2018 jan-dec 2018
Nettoomsättning, KSEK 10 407 13 253 33 747 37 852 52 199
Bruttomarginal 41% 52% 41% 46% 42%
Rörelseresultat, KSEK, exkl. engångskostnader -3 329 93 -8 466 -8 087 -11 378
Rörelsemarginal, exkl. engångskostnader -32% 1% -25% -21% -22%
EBITDA, KSEK, exkl. engångskostnader -1 554 1 573 -3 471 -1 618 -3 4