Delårsrapport januari – juni 2004

04-08-23|

Delårsrapport januari - juni 2004 - Omsättningen uppgick till MSEK 79,2 (107,3). - Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5,9 (22,2) efter belastning av MSEK 3,0 för förändring och minskning av organisationen. - Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 5,3 (14,1). - Vinst per aktie uppgick till SEK 0,38 (1,02). - Sweets och Avel-Techs integrerade [...]