Delårsrapport januari – juni 2004

Delårsrapport januari – juni 2004

– Omsättningen uppgick till MSEK 79,2 (107,3).

– Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5,9 (22,2) efter belastning av MSEK 3,0 för förändring och minskning av organisationen.

– Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 5,3 (14,1).

– Vinst per aktie uppgick till SEK 0,38 (1,02).

– Sweets och Avel-Techs integrerade system lanserades 1 maj och har mottagits framgångsrikt på den nordamerikanska marknaden.

– Ortivus licenssamarbete med Philips rörande MIDA har efter periodens slut ersatts av ett nytt icke exklusivt licensavtal. Avtalet rörande tekniksamarbete löses ut av Philips under andra halvåret. En resultateffekt av engångskaraktär om cirka MSEK 15 uppkommer därmed under 2004.

För ytterligare information:
Gustaf Wettergren, tf VD, Ortivus, telefon 08-446 45 04 alt. mobil: 0708-197575 eller
E-post: gustaf.wettergren@ortivus.se
Besök även: ortivusflytt19.wpengine.com

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/23/20040823BIT20640/wkr0001.pdf Hela rapporten