Ortivus AB förvärvar amerikanska Sweet Computer Services, Inc.

01-01-02|

Ortivus AB förvärvar amerikanska Sweet Computer Services, Inc. Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har förvärvat Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i USA av administrativa program för ambulanssjukvård. Tillsammans med Ortivus kliniska system kan ett komplett produktprogram för ambulanssjukvård lanseras i USA. Genom förvärvet tillförs Ortivus en etablerad sälj- och serviceorganisation med en [...]