Konsulttjänster

30 års erfarenhet

Ortivus erbjuder en omfattande portfölj av konsulttjänster inom E-hälsa, allt från strategisk planering och design till projektgenomförande och integration. Våra konsulter hjälper sjukvårdsorganisationer att utveckla nya och anpassa befintliga IT-system och lösningar, alltid med fokus på kundernas förväntningar när det gäller vårdkvalité och effektivitet.

Vi har 30 års erfarenhet från medicinteknik och E-hälsa, vi kan patientsäkerhet och sekretessrutiner, statliga regleringar och branschstandarder.

Vi är ISO-certifierade

Certifieringarna visar för Ortivus kunder, partners och leverantörer att organisationen prioriterar ständiga förbättringar i syfte att leverera rätt tjänster till rätt kvalitet.

Ortivus har idag följande certifieringar:

  • ISO 20000 IT Service Management
  • ISO 27001 Information Security Management Systems
  • ISO 13485 Quality Management System for the Design and Manufacture of Medical Devices

Support

Personlig support

Ortivus supportpersonal har mångårig erfarenhet av att jobba med komplexa IT-installationer och medicintekniska produkter. All supportpersonal är utbildade i ITIL (Information Technology Infrastructure Library), en samling principer för hantering av IT-tjänster

Vi är ISO 20000 certifierade

Att hantera IT-tjänster på ett korrekt sätt är en mycket viktig del i vår verksamhet. Ortivus är certifierade enligt ISO 20000 IT Service Management, denna omfattar både verksamheten i Sverige och UK. ISO 20000 är en internationell standard för IT Service Management. Det ger en integrerad, sammanhängande processtrategi för att styra IT-tjänster. Standarden är anpassad till och helt kompatibel med ITIL.

Leverans

Vi gör komplexa leveranser enkla

Ortivus har dokumenterad erfarenhet av att utföra komplexa leveransprojekt med hög kundtillfredsställelse, anpassade till olika organisationers särskilda behov. För att genomföra projekt på ett kontrollerat och affärsinriktat sätt från start till mål, så utförs alla leveransprojekt enligt PRINCE2, en projektledningsmetodik som är standard inom offentlig sektor i många länder, däribland Storbritannien. Utöver PRINCE2 är all leveranspersonal även utbildade i ITIL, en samling principer för hantering av IT-tjänster.

Utbildning

Utbildningar anpassade till era behov

Vi vet att grunden för ett framgångsrikt införande av ett nytt system, är att leverera högkvalitativ utbildning till användare av våra lösningar.

Ortivus erbjuder en rad utbildningsprogram, från kliniska användarutbildningar till tekniska administrationsutbildningar. Utbildningarna anpassas utifrån organisationens specifika behov och den lösning som har implementerats.