Mequal är ett elektroniskt beslutsstöd för hjärtkliniker

Mequal

Mequal förenklar den dagliga rutinen och hjälper vårdgivaren säkerställa att läkare och vårdpersonal följer gällande vårdprogram.

Mequal förenklar och kvalitetssäkrar den dagliga rutinen och hjälper vårdgivare säkerställa att läkare och vårdpersonal följer gällande vårdprogram för diagnos och behandling.

Mequal kompletterar verksamheternas huvudjournal, förenklar och kvalitetssäkrar den dagliga rutinen samt hjälper vårdgivaren att säkerställa att läkare och vårdpersonal följer gällande vårdprogram avseende diagnos och behandling.

Förändringar i vårdpraxis kan införas omgående i systemet. Den samlade informationsmassan blir en resurs för verksamheten, som med hjälp av denna kan styra och följa upp vården på både individ- och gruppnivå.

Vårdplaner för verksamheten och patienter

Verksamheterna kan själva skapa enkla standardvårdplaner för valda patientgrupper. För varje enskild patient skapas dessutom automatiskt en egen vårdplan som består av aktiviteter från standardvårdplanen, kompletterad med vårdpersonalens egen planering. Mequal kan också föreslå och planera in aktiviteter baserat på patientens hälsotillstånd.

Integrerar med Domitor Decision Support (DDS)

Mequal är integrerat med det kliniska beslutsstödet Domitor Decision Support (DDS) vilket gör att vårdpersonalen kan följa definierade rekommendation och riktlinjer för behandlingen av hjärtpatienter.

Vårdkedjor över förvaltningsgränser

Mequal stöder vårdkedjor över förvaltningsgränser och all information är tillgänglig där den behövs.

Rätt information på rätt plats

Mequal bevakar att all information, som är aktuell för exempelvis kvalitetsregister, registreras direkt vid vårdtillfället. När informationen är registrerad, kan den efter signering exporteras automatiskt till valda register.

Ytterligare Information

För ytterligare information om Mequal, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss