En mobil övervakningslösning för sjukhusens hjärtavdelningar

Ortivus CoroNet

CoroNet är en mobil övervakningslösning för sjukhusens hjärtavdelningar. Patienten kan röra sig fritt, samtidigt som han eller hon är under säker övervakning.

CoroNet är en mobil övervakningslösning där patienten rör sig fritt under säker övervakning och där personalen tar del av övervakningsinformation när de behöver det, där de behöver det.

CoroNet möter behoven inom modern kvalificerad hjärtsjukvård och erbjuder flera fördelar.

Flexibilitet för patienten

Gränsen mellan traditionell sängövervakning och telemetri raderas ut; en patient kan lämna sjukhussängen och röra sig fritt på avdelningen med bibehållen säkerhet och kvalitet i övervakningen.

Flexibilitet för personalen

Med CoroNets mobila visningsenheter blir patientövervakning tillgänglig, när personalen behöver det och där de behöver det.

Obruten övervaknings- och informationskedja

Gränserna mellan olika övervakningstillfällen i behandlingskedjan elimineras, dels från ambulansen (MobiMed) via ankomst till sjukhus och vidare in på avdelningen, och dels när patienten behöver flyttas inom eller mellan avdelningar.

Unik egenutvecklad trådlös teknik

Ortivus trådlösa lösning är robust och säker med hög prestanda. Ortivus unika trådlösa övervakningslösning gör det möjligt att sända EKG kontinuerligt med full diagnostisk kvalitet, oavsett övrig trådlös miljö, vilket möter behoven och kraven på ökad flexibilitet i den moderna hjärtsjukvården.

Relaterade produkter och tillbehör

CoroNet fungerar tillsammans med den portabla mätenheten Ortivus M531.

Ortivus M531 Portable Measuring Unit

Ortivus M531 portabel mätenhet

Ortivus M531 är en portabel mätenhet för vitalparametrar som integrerar sömlöst med vår mjukvara. Mätenheten är designad för att klara miljöer på en olycksplats och i ambulans.

 

Ytterligare information

För ytterligare information om CoroNet, vänligen kontakta oss.

Kontakta oss