Västra Götalandsregionen väljer Ortivus MobiMed till 110 ambulanser

Ortivus har, inom ramen för en upphandling av ”Telemedicinsk utrustning för ambulansverksamheten”, av Västra Götalandsregionen tilldelats beslut om ramavtal för att utrusta regionens Ambulanssjukvård med Ortivus MobiMed lösning som möjliggör effektivare, snabbare och säkrare vård av patienten.

Totalt finns 110 ambulanser i regionen. Avtalet kommer att löpa i 5 år med möjlighet till förlängning, och omfattar förutom leverans av i Ortivus MobiMed ingående hårdvara och mjukvara även defibrillatorer, installation, utbildning och servicekontrakt. Leverans av systemet kommer att påbörjas under 2009.

”MobiMed är ett världsledande system som ger helt nya möjligheter till att utveckla och effektivisera inte bara den pre-hospitala vårdprocessen utan även till att optimera patientens säkerhet och nyttjandet av de resurser som tar vid i vårdkedjan. Vi är mycket glada över att ha fått förtroendet att bidra till en sådan utveckling av ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen” säger Jan B Andersson, VD för Ortivus.

Ortivus MobiMed är en modulär pre-hospital klinisk och operationell eHealth-lösning som möjliggör effektiv informationshantering, aktivt beslutsstöd samt optimering av pre-hospitala vårdprocesser. Användandet resulterar i bättre vårdutfall, ökad effektivitet och förhöjd vårdkvalitet. MobiMed innehåller bl.a. moduler för monitorering, avancerad kommunikation, telemedicin, elektronisk patientjournal, checklistor och digital lagring av vårdriktlinjer. Dessutom kan MobiMed enkelt integreras med andra system såsom t ex sjukhusens elektroniska journalsystem.

Beslutet har tilldelats i enlighet med LOU och kommer att följa därtill hörande process för avtalstecknande.

För ytterligare information:
Jan B Andersson. VD, Ortivus, tel. 08-446 45 00, mobil 0705 294 741, e-post förnamn.initial.efternamn@ortivus.com