Valberedningens förslag till ny styrelse i Ortivus AB

Valberedningen kommer vid årsstämman att föreslå att styrelsen skall bestå av fem ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Anna Söderblom, Peter Edwall, Annemarie Gardshol och Crister Stjernfelt samt styrelsens ordförande Jon Risfelt.

Valberedningens övriga förslag presenteras i kallelsen till årsstämman.

För ytterligare information:
Jon Risfelt, styrelseordförande, Ortivus AB, mobil 0734-34 33 32

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com