VALBEREDNING INFÖR ORTIVUS AB (publ) ÅRSSTÄMMA 2011

Valberedningens ledamöter:
– Laurent Leksell, Bonit Invest
– Peter Edwall, Ponderus Invest
– Ragnhild Wiborg, Consepio
– Jonas Fredriksson, Öhmans IT-fond
– Jon Risfelt, styrelsens ordförande, sammankallande

Aktieägare som önskar lämna synpunkter inför valberedningens arbete kan kontakta styrelsens ordförande på telefon +46 734 34 33 32, eller annan medlem i valberedningen. Aktieägare som vill lämna förslag på punkter inför årsstämman 2011 kan kontakta styrelsens ordförande.