TietoEnator och Ortivus samarbetar kring integrerade hälso- och sjukvårdslösningar

Hälso- och sjukvården kräver alltmer integrerade lösningar för att säkerställa bästa effektivitet, kvalitet och vårdresultat. Detta kräver ett helhetstänkande och ett nära samspel mellan olika system och leverantörer och är bakgrunden till det samarbete som nu inleds mellan Ortivus och TietoEnator. Syftet är att utnyttja respektive företags unika kunskaper och förutsättningar för att erbjuda gräns- och verksamhetsöverskridande integrerade, skalbara, stabila och framtidssäkra helhetslösningar.

I ett inledande skede riktar företagen in sig mot specifika kunder på den svenska marknaden, men i förlängningen skall även möjligheten att samverka inom TietoEnators internationella nätverk utvärderas.

Inom samarbetet ligger det primära ansvaret för ingående ambulansapplikationer på Ortivus AB framförallt genom produkten MobiMed där man har en stark ställning på den nordiska marknaden och i Storbritannien. Ortivus kommer också att utgöra TietoEnators ”preferred supplier” på området. Inom ramen för samarbetet ansvarar dock TietoEnator inledningsvis för den egna applikationen AmbuLink Station.

− ”Våra företags respektive lösningar passar mycket bra ihop och kan snabbt börja samverka. Några större förändringar kommer inte att behöva göras. Den kunskap som Ortivus besitter, i kombination med att företaget idag agerar på en internationell marknad ser vi som en mycket bra potential för utveckling”, säger försäljningschef Mikael Tarland-Petersson, TietoEnator.

Ortivus affärsutvecklingschef Bengt Arne Sjöqvist, understryker att ambulansen idag inte är en isolerad ö utan en del av en vårdkedja och ett betydligt större vårdsammanhang.
− ”Att ambulansen kan utbyta relevant information med sjukhus eller andra aktörer online och i realtid är av stor betydelse för behandlingen av patienten såväl i ambulansen som t.ex. på det mottagande sjukhuset” säger Bengt Arne Sjöqvist.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Tarland-Petersson, TietoEnator Corporation Healthcare & Welfare, +46 10 4810000
E-Mail:förnamn.efternamn@tietoenator.com
Bengt Arne Sjöqvist, Ortivus AB, +46 08 446 45 00
E-Mail: förnamn.efternamn@ortivus.com