Prospekt avseende inbjudan att teckna aktier i Ortivus AB

Som tidigare meddelats genomför Ortivus AB en företrädesemission. Prospektet avseende den föreliggande emissionen offentliggörs idag och finns nu att tillgå på bolagets hemsida, ortivusflytt19.wpengine.com.

Ortivus AB

För mer information:

Per Bourn, CFO, telefon: 08-446 4502