Pressinformation

Pressinformation Täby 18 december 2002

Med anledning av förfrågningar från enskilda aktieägare om företaget
vinstprognos vill Ortivus AB upprepa att utsikterna för det fjärde
kvartalet står fast enligt delårsrapporten januari – september 2002. Det
innebär att den goda utvecklingen hittills under 2002 förväntas
fortsätta. Dessutom tillkommer slutfaktureringen av den första delen av
det teknologiska samarbetet med Philips Medical Systems medförande en
merintäkt av MSEK 10,8 ( terminssäkring av MUSD 1,0 ). Vidare kommer
skattekostnaden för koncernen att minska betydligt till följd av att de
två amerikanska dotterbolagen fusionerats.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar.

Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.

År 2001 var omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är ca
110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00950/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/18/20021218BIT00950/wkr0002.pdf