Ortivus valberedning utsedd

I enlighet med beslut vid bolagsstämman den 8 maj 2007 har medlemmarna i valberedningen utsetts.

Följande personer kommer att ingå i valberedningen:

Peter Edwall
Sture Hedlund
Laurent Leksell
Akbar Seddigh
Caroline af Ugglas, Livförsäkringsaktiebolaget Skandia
Ragnhild Wiborg, Pecunia
Johan Ågren, Banco Fonder

Sture Hedlund har utsetts till valberedningens ordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Akbar Seddigh, Styrelseordförande, Ortivus AB, +46 08 446 45 00