Ortivus tecknar avtal med Agilent Technologies värda minst 32 miljoner US dollar

Ortivus tecknar avtal med Agilent Technologies värda minst 32 miljoner US
dollar

Ortivus har tecknat två femåriga avtal med Agilent Technologies, dels om
en förlängning av befintligt marknadsavtal, dels om ett nytt brett
industriellt samarbete.
Marknadsavtalet ger Agilent global ensamrätt att exploatera och sälja
Ortivus MIDA-teknologi för hjärtövervakning. Det industriella samarbetet
syftar till att integrera Ortivus teknologi och system i flera av Agilents
övriga produkter samt att gemensamt utveckla nya produkter och
systemlösningar. Avtalen garanterar Ortivus licensintäkter om minst 32
miljoner US dollar över en femårsperiod.

Förlängningen av marknadsavtalet innebär att Ortivus redan på kort sikt
får en bättre intäktspotential för befintliga produkter. Det industriella
samarbetet syftar dels till att integrera Ortivus teknologi och system i
flera av Agilents övriga produkter, dels till att gemensamt utveckla nya
produkter och systemlösningar. Detta innebär en stor potential för Ortivus
framtid. Genom samarbete med ett globalt företag kommer Ortivus teknologi
och systemlösningar att kunna ingå som delar i betydligt fler produkter
och med större volymer. Avtalen innehåller garanterade licensersättningar
om minst 32 miljoner US dollar, vilket är betydligt högre än föregående
femårsavtal.

Agilent Technologies, som är en av världens största tillverkare av
medicinteknisk utrustning, har fyra divisioner inom den medicintekniska
sektorn. Tidigare har samarbetet endast berört
patientövervakningsdivisionen. Det nya samarbetsavtalet omfattar nu även
de övriga divisionerna.

Ortivus kommer i och med detta att återta stämningsansökningen mot Agilent
Technologies.

För ytterligare information kontakta
Akbar Seddigh, arbetande vice styrelseordförande, tel. 08-446 45 00
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 00

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicintekniska
tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system och
komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på
sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är patient-informatik
och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys
och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra
neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom
dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA.
1999 var omsättningen 73 miljoner kronor mot 42 miljoner året innan.
Antalet anställda är ca 60 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/01/20001101BIT00320/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/11/01/20001101BIT00320/bit0002.pdf