Ortivus och Philips Medical Systems samarbetar i projekt i Piemonte

Systemet, som kommer att användas genomgående i Piemonte-regionen med Turin som regionens centralort, kommer primärt att installeras i 72 ambulanser och 5 helikoptrar. MobiMed-enheter kommer även att installeras på 32 sjukhus och 8 larmcentraler. Ett regionalt nätverk där samtliga användare och system kopplas samman kommer att skapas. Implementeringen kommer att påbörjas, och systemet delvis driftsättas, under hösten 2006.

Beslutsstödssystemet MobiMed effektiviserar prehospital vård och informationshantering. Systemet kan bland annat bidra till att patienter med hjärtinfarkt kan få tidig behandling. Kardiologen på mottagande sjukhus kan följa patienten och påbörja behandlingen omedelbart i ambulansen, genom kontakt med ambulanspersonalen.

”Tillsammans med våra två tidigare Italienska ordrar, i Massa och i Piacenza, visar detta avtal att det finns en stor potential för Ortivus produkter i södra Europa. Metoder för att upptäcka hjärtproblem på ett tidigt stadium står högt på agendan i Italien och jag ser fram emot att arbeta tillsammans med Philips Medical Systems för att hitta en unik och anpassad lösning för Piemonte-regionens krav och behov. Samarbete med andra leverantörer är en viktig del av Ortivus strategi”, säger Rain Eriksoo, Vice President Sales and Marketing, Ortivus.

För mer information:
Rain Eriksoo, telefon: +46 (0)8-446 45 11, eller +46 (0)70-583 34 43
E-mail: rain.eriksoo@ortivus.com

Se även ortivusflytt19.wpengine.com