Ortivus har ingått leveransavtal med två truster i södra England till ett värde av drygt 100 MSEK

National Health Service i UK utnämnde i juni Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal för södra England. Efter utnämningen vidtog kontraktsarbete och nu har avtal slutits mellan Ortivus och två ambulanstruster, South Central Ambulance Service NHS Foundation Trust samt South Western Ambulance Service NHS Foundation Trust.

Avtalen avser en tjänsteleverans för cirka 1200 ambulanser över en period om fyra år, med option på två års förlängning. De beräknade intäkterna för dessa båda avtal uppgår till drygt 100 MSEK över fyraårsperioden. Utrullningen påbörjas under våren 2014. Cirka hälften av intäkterna förväntas påverka bolagets kassaflöde positivt redan under 2014.

”Avtalen är ett kvitto på att vi med satsningar och hårt arbete lyckats vinna en genombrottsaffär inom journal och beslutsstöd. Nu fokuserar vi på att göra leveransen lika framgångsrik, för att ge kunderna maximalt värde för deras investering och Ortivus den bästa positionen i en växande marknad”, säger Carl Ekvall, VD för Ortivus AB

För ytterligare information kontakta:

Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012,

ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB (publ)

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 20 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.