Ortivus genomför transaktionen – avyttring av nordamerikanska dotter-bolag

Ortivus AB har flyttat över ägandeskapet av de nordamerikanska dotterbolagen till köparen TriTech Software Systems, erhållit köpeskillingen samt betalat de legala kostnaderna för transaktionen. Transaktionen är genomförd.

”Transaktionen innebär att månader av arbete nu är avslutat och att Ortivus nu vänder blad och med kraft kan utveckla kärnaffären – d.v.s. att erbjuda lösningar som utgår från bolagets unika kunnande inom mobila lösningar, IT och medicinsk teknik i kombination med klinisk kunskap fokuserad på hjärtövervakning och pre-hospital sjukvård. Vi kan nu oförtrutet fortsätta arbetet med att säkerställa att patienterna får tillgång till rätt medicinsk behandling och kompetens under hela vårdprocessen – d.v.s. utveckla beslutsstöd för alla vårdgivare i en vårdprocess som startar redan i ambulansen”, säger VD Jan B Andersson.

För ytterligare information:
Jan B Andersson, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 00, mobil +46 (0)705 294 741, e-post treinitialer@ortivus.com