Ortivus fullföljer offensiv satsning via nyemission

• Ortivus har under den senaste tiden haft ett flertal viktiga kommersiella framgångar inom ramen för sin nya strategi, vilka har skapat en plattform för framtida tillväxt.

• Framgångarna karaktäriseras bland annat av att Ortivus är vald leverantör i Storbritannien som del av världens största IT-satsning inom sjukvården (”Connecting for Health”), har uppnått en ledande marknadsposition inom kardiologiska övervakningssystem samt uppvisar en stark försäljningstillväxt för det första kvartalet 2006. Med utgångspunkt från Ortivus positiva utveckling intensifierar bolaget nu sin offensiva satsning i enlighet med bolagets beslutade treårsplan.

• Viktiga beslut inom ramen för denna offensiva satsning innefattar vidare lansering av produkter på utvalda internationella marknader, investeringar inom kardiologiområdet, ytterligare arbete att utveckla och marknadsföra helhetslösningar inom bolagets applikationsområden samt skapa beredskap för kompletterande företagsförvärv.

• För att finansiera ovanstående tillväxtsatsningar, med ett uppskattat kort- och långsiktigt kapitalbehov om drygt 170 MSEK, har styrelsen idag beslutat att bolaget skall genomföra en nyemission, under förutsättning av bolagsstämmas godkännande, med företrädesrätt för existerande aktieägare. Två (2) gamla aktier av serie A berättigar till teckning av en ny en (1) ny aktie av serie A i bolaget och två (2) gamla aktier av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget. Teckningskursen har satts till 25 SEK per aktie.

• Emissionen är säkerställd till 83 procent via garantiförbindelser och avsiktsförklaringar från såväl existerande aktieägare som nya investerare. Styrelsens beslut om nyemission är villkorat av godkännande på extra bolagsstämma den 8 juni 2006.

Hela pressmeddelandet i bifogat pdf-dokument ”Nyemission” .

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, verkställande direktör, telefon: 08-446 4503
mobil: 070-269 5303, E-post: mikael.strindlund@ortivus.com

Per Bourn, ekonomidirektör, telefon: 08-446 4502, mobil: 0733-33 99 90,
E-post: per.bourn@ortivus.com.