Ortivus företrädelseemission övertecknad

Teckningstiden för Ortivus företrädesemission löpte ut fredagen den 7 juli och intresset för att delta i emissionen har varit stort. Emissionen var garanterad till 83 % och har övertecknats med 28 %.

Sammanräkningen i Ortivus företrädelseemission visar att 6 645 337 nya aktier, motsvarande 96 % av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående 257 392 nya aktier, motsvarande, 4 % av det totala antalet erbjudna aktier, som inte tecknats med stöd av teckningsrätter, kommer att tilldelas de aktieägare och nya investerare som önskat utöka eget ägande enligt styrelsens tilldelningsbeslut av den 17 juli i enlighet med de tilldelningsprinciper som har godkänts av bolagsstämman.

Ortivus tillförs genom nyemissionen cirka 173 MSEK före garantiprovision och emissionskostnader. Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Ortivus med 6 902 729 och aktiekapitalet ökar med 34 513 645 SEK. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 103 540 940 SEK fördelat på 20 708 188 aktier.

Handeln med de nyemitterade aktierna beräknas starta på Stockholmsbörsens O-lista omkring den 31 juli 2006.

”Det känns mycket positiv att intresset för emissionen blev så stort från såväl befintliga aktieägare som nya investerare. Genom emissionen ges Ortivus möjlighet att fullfölja sina offensiva satsningar och skapa värde för våra aktieägare. Jag vill samtidigt ta tillfället i akt att välkomna nya aktieägare till Ortivus”, säger Mikael Strindlund, VD i Ortivus.

Danderyd, 17 juli 2006 Ortivus AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, verkställande direktör, telefon: 08-446 4503, mobil 070-269 53 03, E-post:
mikael.strindlund@ortivus.com
Per Bourn, ekonomidirektör, telefon: 08-446 4502, mobil 0733-33 99 90, E-post:
per.bourn@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com