Ortivus erhåller ytterligare beställning från Kina

Ortivus erhåller ytterligare beställning från Kina
– Landcom beställer MobiMed för 225 000 USD

Det svenska medicintekniska företaget Ortivus AB, noterat på OM
Stockholmsbörsens O-lista, har erhållit en beställning från Landcom i
Kina. Beställning har ett ordervärde på 225 000 USD och är ett avrop
på det distributionsavtal Ortivus tecknade med Landcom under våren 2003.

Ortivus tecknade i mars ett distributionsavtal med Landcom, en av Kinas
ledande tillverkare av ambulanser och medicinteknik. Avtalet innebär att
Ortivus avancerade telemedicinska övervakningsutrustning MobiMed
appliceras i Landcoms ambulanser på den kinesiska marknaden. Efter den
senaste beställningen har nu Landcom beställt MobiMed för
450 000 USD och överenskommelse finns om ytterligare köp till ett värde
av 2 050 000 USD. Ortivus ansökan om godkännande av MobiMed i Kina
behandlas för närvarande av kinesiska myndigheter med besked under
första kvartalet 2004.

Mobimed är ett unikt informationssystem som möjliggör kommunikation med
övervaknings- och patientdata mellan ambulans och sjukhus i realtid.
Genom informationen kan specialister på sjukhus följa patienten, ställa
diagnos och besluta om att inleda behandling direkt i ambulansen.
Mobimed ger högre kvalitet, effektivare vård och betydande
kostnadsbesparingar.

– Det är mycket stimulerande att få denna nya beställning på MobiMed
från Kina, det är en kvittens på MobiMeds förtjänster, säger Claes
Stenlander, VD för Ortivus.

För ytterligare information:
Claes Stenlander, VD, Ortivus, tel. 08-446 45 01
alt. mobil: 070-663 39 81 eller E-post: claes.stenlander@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar. Ortivus AB är noterat
på OM Stockholsmsbörsens O-lista och etablerades 1985. Ortivus med
dotterbolag i Storbritannien, Kanada och USA har ca 130 medarbetare.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00780/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/22/20031222BIT00780/wkr0002.pdf