Ortivus erhåller order på nytt CoroNet-system

Ordern innebär att hjärtintensiven på Capio S:t Görans Sjukhus AB förnyar sitt tidigare övervakningssystem med det nya CoroNet-systemet.

Ortivus har sedan 1985 utvecklat analys- och övervakningsutrustning för den kardio-logiska akutsjukvården. Med MIDA-algoritmen har Ortivus den bäst dokumenterade metoden för upptäckt och övervakning av syrebrist i hjärtat vid hjärtinfarkt och kärlkramp. CoroNet är fjärde generationens patientövervakningssystem från Ortivus. Ortivus MIDA-metod har under 10 år sålts exklusivt av Philips och används idag av hundratals sjukhus i Sverige och andra delar av världen.

CoroNet är den senaste tekniska plattformen för MIDA och kombinerar övervakning av sängliggande patienter med övervakning av uppegående patienter på ett helt nytt sätt. Genom att kombinera Ortivus ambulanssystem MobiMed med CoroNet kan patienterna övervakas från det att en ambulans hämtar dem i hemmet till dess de är färdigbehandlade och lämnar sjukhuset. Med CoroNet tas ett därmed ett nytt viktigt steg i övervakningen av hjärtpatienter.

– Det är mycket stimulerande att vi nu fått den första ordern på CoroNet-systemet. Patienten är övervakad både under ambulansfärden och när han rör sig i sjukhusets lokaler vilket ger ökad säkerhet och större rörelsefrihet både under färden till sjukhuset och under vistelsen där, säger Gustaf Wettergren, tf VD för Ortivus.

För ytterligare information:
Gustaf Wettergren, tf VD, Ortivus, tel. 08-446 45 00
Besök även ortivusflytt19.wpengine.com