Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari – september 2004

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari – september 2004

· Omsättningen uppgick till MSEK 118,4 (141,4).
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 19,5 (27,5) efter belastning av MSEK 3,0 för förändring och minskning av organisationen.
· Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 13,9 (17,2).
· Vinst per aktie uppgick till SEK 1,01 (1,24).
· Till ny verkställande direktör och koncernchef i Ortivus-koncernen har utnämnts Mikael Strindlund.

För ytterligare information:

Gustaf Wettergren, tf VD, Ortivus, telefon 08-446 45 04 alt. mobil: 0708-197575 eller E-post: gustaf.wettergren@ortivus.se

Besök även: ortivusflytt19.wpengine.com

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/28/20041028BIT21160/wkr0001.pdf Hela rapporten