Ortivus AB förvärvar amerikanska Sweet Computer Services, Inc.

Ortivus AB förvärvar amerikanska Sweet Computer Services, Inc.

Ortivus förvärvar Sweet Computer Services, Inc. som är marknadsledande i
USA av administrativa program för ambulanssjukvården. Tillsammans med
Ortivus kliniska system kan ett komplett produktprogram för
ambulanssjukvård lanseras i USA.
Genom förvärvet tillförs Ortivus en etablerad sälj- och
serviceorganisation med en kundbas som täcker hela USA.

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har undertecknat ett
intentionsavtal om att förvärva samtliga aktier i amerikanska Sweet
Computer Services, som är marknadsledare i USA inom administrativa program
för ambulanssjukvård.

Förvärvet kommer att stärka Ortivus ställning i USA och bland annat ge
företaget tillgång till en etablerad säljorganisation. Sweet Computer
Services har idag levererat system med serviceavtal till mer än 1.700
kunder över hela USA.

Förvärvet innebär att Ortivus kommer att kunna leverera kompletta
informationssystem till den amerikanska akutsjukvården. Det vill säga
system som hanterar såväl kliniska data om patientens hälsotillstånd som
administrativa rutiner kring patienten. En mycket viktig konkurrensfördel
då sjukvården i USA i allt högre utsträckning söker mer integrerade system
från färre leverantörer. USA är världens största marknad för medicinsk-
tekniska produkter och den ledande nationen beträffande IT-stöd för hälso-
och sjukvård.

Ortivus AB kommer att kalla till extra bolagsstämma den 11 oktober 2000
där styrelsen begär bemyndigande att nyemittera aktier att användas som
likvid för förvärvet av Sweet Computer Services. ./.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 01 eller 070-663
39 81
eller Akbar Seddigh, verkställande direktör Ortivus US, Inc., arbetande
vice styrelseordförande Ortivus AB, tel. 08-446 45 00
Se även ortivusflytt19.wpengine.com och www.sweetcs.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-
tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför
system och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i
ambulanser, på sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är
patient-informatik och beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital
sjukvård samt analys och stöd vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi
och andra neurologiska tillstånd. Ortivus AB startades 1985 i Sverige,
förutom dotterbolaget Biosys är dotterbolag etablerade i Storbritannien
och USA. 1999 var omsättningen 73 miljoner kronor mot 42 miljoner året
innan. Antalet anställda är ca 60 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00640/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/21/20000921BIT00640/bit0002.pdf