Ortivus AB får ytterligare en stor beställning i Storbritannien av patientinformationssystemet MobiMed

Ortivus AB får ytterligare en stor beställning i Storbritannien av
patientinformationssystemet MobiMed

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt
engelska dotterbolag fått beställning för att utrusta en
ambulansorganisation med 69 ambulanser med patientinformationssystemet
MobiMed. Installationerna kommer att ske under början av 2003. Detta är
den största enskilda beställningen hittills och förstärker Ortivus
position ytterligare på den brittiska marknaden. Ortivus har hittills
under året fått beställningar av MobiMed på sammanlagt 162 ambulans- och
sjukhusenheter i Storbritannien. Detta är en kraftig ökning av antalet
beställningar jämfört med helåret 2001 som uppgick till 71 stycken.

I Storbritannien finns 34 ambulansorganisationer varav flera har valt
MobiMed till hela eller delar av sin ambulansflotta. Diskussioner pågår
för närvarande med ytterligare ett flertal ambulansorganisationer.

Inklusive den nordiska marknaden uppgår antalet beställningar hittills
under året till 205 system varav ca 140 kommer att vara levererade och
fakturerade i år. Det innebär att i början av år 2003 kommer MobiMed att
användas i åtminstone 550 ambulanser och på 85 sjukhus eller andra
vårdenheter i Norden och Storbritannien.

Ambulansorganisationerna har under senare år förändrats såväl i Sverige
som internationellt. Från att i huvudsak utgöra en transportfunktion har
ambulanssjukvården utvecklats till en mer kvalificerad sjukvård där
diagnos och behandling i många fall kan inledas redan före ankomsten
till sjukhuset. MobiMed har utvecklats i samarbete med svensk expertis
inom kardiologi och akut ambulanssjukvård. Förutom att systemet
möjliggör kvalificerad medicinsk behandling redan i ambulansen kan det
samtidigt dokumentera hela behandlingen. Uppföljning, utvärdering och
kvalitetssäkring av vården förenklas därmed.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB,
tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39 81

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar.
Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.
År 2001 var omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är
ca 110 personer.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens
O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00640/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/19/20021119BIT00640/wkr0002.pdf