Ortivus AB får två stora order av patientinformationssystemet MobiMed i Storbritannien

Ortivus AB får två stora order av patientinformationssystemet MobiMed i
Storbritannien

Ortivus AB, noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, har genom sitt
engelska dotterbolag fått två order varav en är företagets hittills
största beställning i Storbritannien. Beställningarna avser att utrusta
två ambulansorganisationer med sammanlagt 71 ambulanser med
patientinformationssystemet MobiMed. Installationerna kommer att
påbörjas direkt och orderna skall vara levererade och fakturerade under
år 2002. Beställningarna förstärker Ortivus position på den brittiska
marknaden. Ortivus har hittills under året fått beställningar av MobiMed
på sammanlagt 93 ambulans- och sjukhusenheter i Storbritannien.

I Storbritannien finns 34 ambulansorganisationer varav flera hittills
har valt MobiMed till hela eller delar av sin ambulansflotta.
Diskussioner pågår för närvarande med ytterligare ett flertal
ambulansorganisationer.

Inklusive den nordiska marknaden uppgår antalet beställningar hittills
under året till 136 system som kommer att vara levererade och
fakturerade under året. Det innebär att i slutet av året kommer MobiMed
att användas i cirka 480 ambulanser och på 80 sjukhus eller andra
vårdenheter i Norden och Storbritannien.

Ambulansorganisationerna har under senare år förändrats såväl i Sverige
som internationellt. Från att i huvudsak utgöra en transportfunktion har
ambulanssjukvården utvecklats till en mer kvalificerad sjukvård där
diagnos och behandling i många fall kan inledas redan före ankomsten
till sjukhuset. MobiMed har utvecklats i samarbete med svensk expertis
inom kardiologi och akut ambulanssjukvård. Förutom att systemet
möjliggör kvalificerad medicinsk behandling redan i ambulansen kan det
samtidigt dokumentera hela behandlingen. Uppföljning, utvärdering och
kvalitetssäkring av vården förenklas därmed.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör Ortivus AB, tel. 08-446 45 01
eller 070-663 39 81
Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter
som övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus
och i hemmet. Ortivus verksamhetsområde är patientövervakning och
beslutsstöd vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt
analysverktyg vid utredningar av sömnstörningar.

Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.

År 2001 var omsättningen 152 miljoner kronor. Antalet anställda är ca
110 personer.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-
lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00870/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00870/wkr0002.pdf