Ny distributör tar Ortivus CoroNet-system till Belgien

Hospithera har sitt huvudkontor i Bryssel och grundades 1962. Företaget har en gedigen kunskap om Belgien och Luxenburgs MedTech-marknader och kommer att vara Ortivus marknadskanal för CoroNet, Ortivus system för trådlös övervakning av hjärtpatienter. Med CoroNet kan patienten vara uppe och röra på sig på avdelningen, samt förflyttas mellan avdelningar, eller från ambulans till sjukhus, och vara kontinuerligt övervakad.

Hospithera har lång erfarenhet av telemetrisystem. “Vi har sålt ett stort antal telemetrisystem genom åren och känner väl till målgrupperna. Ortivus CoroNet-system har alla chanser att bli framgångsrikt här eftersom det väl motsvarar marknadens efterfrågan på en flexibel telemetrilösning.”, säger Paul Temmerman, Division Manager Critical Care, Hospithera.

CoroNet lanserades 2005 och har snabbt vunnit en betydande marknadsandel i Sverige. ”Den kardiologiska världskongressen i Barcelona nu i början av september blir startskottet för en internationell lansering av CoroNet men vi har redan märkt ett stort intresse för systemet, inte minst i Benelux-regionen. Telemetrisystem är relativt vanligt förekommande i dessa länder så Ortivus lösningar passar därför väl in i deras sjukvårdssystem. Hospitheras erfarenhet inom telemetri är dessutom en värdefull tillgång för Ortivus.”, säger Rain Eriksoo, Försäljnings- och marknadsdirektör på Ortivus.

För mer information:
Rain Eriksoo, telefon: 08-446 45 11, eller 070-583 34 43
E-mail: rain.eriksoo@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com and www.hospithera.be