Landstinget Kronoberg väljer Ortivus patientövervakningssystem Mobimed

Landstinget Kronoberg väljer Ortivus patientövervakningssystem Mobimed

Landstinget Kronoberg har beslutat utrusta länets samtliga ambulanser, akut-
och hjärtintensivavdelningar med Ortivus patientövervakningssystem Mobimed.
Beställningen omfattar mobila enheter till 18 ambulanser samt
mottagningsstationer till Centrallasarettet i Växjö och Sjukhuset i Ljungby.

Detta innebär att patienter som drabbas av akuta hjärtbesvär redan i
ambulansen kommer att kunna erhålla diagnos och förberedande åtgärder av
ambulanspersonalen. Eftersom tiden fram till behandling är avgörande för
prognosen vid akuta hjärtbesvär, innebär detta betydligt ökade möjligheter för
patientens tillfriskande och fortsatta välbefinnande.

Marknadssatsningar av Mobimed
Ordern innebär att Ortivus ytterligare befäster sin ställning som det ledande
företaget
på den svenska marknaden inom telemedicin, medicinsk informatik och
beslutsstöd avseende behandling av akuta ischemiska hjärtsjukdomar (
exempelvis hjärtinfarkter ). Under årets offentliga upphandlingar av mobila
patientövervakningssystem har landsting och övriga offentliga
hälsoorganisationer, i konkurrens med flera internationellt verksamma företags
system, valt Mobimed-systemet. Efter installation av beställningen i Kronoberg
och de tidigare i år erhållna beställningar är drygt hälften av ambulanserna i
Sverige utrustade med Mobimed-systemet.

Försäljningen av Mobimed förväntas öka betydligt under kommande år som ett
resultat av nuvarande satsningar på att bygga upp marknadsföringen av Mobimed-
systemet via dotterbolagen i Storbritannien och USA, samt nuvarande och nya
distributörer.

Uppgradering och anpassning av systemet för nya marknader och nya behov sker
kontinuerligt och som ett led i detta har Ortivus undertecknat ett
intentionsavtal om att förvärva samtliga aktier i amerikanska Sweet Computer
Services, Inc., som är marknadsledare i USA inom administrativa program för
ambulanssjukvård.

För ytterligare information kontakta
Claes Stenlander, verkställande direktör, tel. 08-446 45 01 eller 070-663 39
81
eller Magnus Klang, Marknads- och försäljningschef, tel. 08-446 45 11

Se även ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus AB kombinerar IT och telekommunikation inom medicinsk-
tekniska tillämpningar. Företaget utvecklar, tillverkar och marknadsför system
och komponenter som räddar liv och övervakar patienters hälsa i ambulanser, på
sjukhus och i hemmet. Viktigaste verksamhetsområdena är patient-informatik och
beslutsstöd inom akut hjärtsjukdom, pre-hospital sjukvård samt analys och stöd
vid utredningar av sömnstörningar, epilepsi och andra neurologiska tillstånd.
Ortivus AB startades 1985 i Sverige, förutom dotterbolaget Biosys är
dotterbolag etablerade i Storbritannien och USA. 1999 var omsättningen 73
miljoner kronor mot 42 miljoner året innan. Antalet anställda är ca 60 perso-
ner.

Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av BIT http://www.bit.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/25/20000925BIT00440/bit0001.doc
http://www.bit.se/bitonline/2000/09/25/20000925BIT00440/bit0002.pdf