Helsingborgs lasarett väljer Ortivus CoroNet övervakningssystem

Ortivus har, inom ramen för upphandlingen av ”Övervakningsutrustning till Hjärtintensivvårdsavdelningen/PCI och akutcentrum, Helsingborgs lasarett”, av Region Skåne tilldelats beslut om kontrakt för att utrusta Helsingborgs lasarett med Ortivus övervakningssystem CoroNet, ett system för telemetri- och sängplatsövervakning som möjliggör en ökad flexibilitet och effektivitet i vårdprocessen.

Ortivus CoroNet eliminerar gränsen mellan traditionell sängplatsövervakning och telemetri. En världsunik trådlös överföring av vital data, bl a 12-kanalsEKG, baserad på den av Ortivus utvecklade Bluetooth-baserade telemetrilösningen (OBT) innebär att patienten utan avbrott och utan att behöva byta mätenheter kan övervakas med full diagnostisk kvalitet oavsett om patienten är sängliggande eller uppe och går. Detta resulterar i bättre vårdutfall, ökad effektivitet och förhöjd vårdkvalitet.

”CoroNet är ett världsledande system inom patientövervakning, utvecklat och anpassat för den moderna hjärtsjukvårdens krav och behov av hög flexibilitet och snabb mobilisering av patienten. Detta innebär såväl ett för personalen flexiblare arbetssätt som en för patienten smidigare vård. Vi är mycket glada över att få förtroendet att bidra till en sådan utveckling av hjärtsjukvården i Helsingborg” säger Jan B Andersson, VD för Ortivus.

Kontraktet omfattar förutom leverans av i Ortivus CoroNet ingående hårdvara och mjukvara även installation och utbildning samt option på serviceavtal. Leverans av systemet kommer att påbörjas under november/december 2009.

Beslutet har tilldelats i enlighet med LOU och kommer att följa därtill hörande process för avtalstecknande.