Delårsrapport januari–mars 2007

• Omsättningen uppgick till 33,3 (64,4) MSEK.
• Rörelseresultatet uppgick till –10,7 (–4,2) MSEK.
• Resultat efter skatt uppgick till –11,1 (–3,1) MSEK.
• Resultat per aktie uppgick till -0,54 (–0,21) SEK.
• Resultatet för 2007 kommer att bli negativt, dock bättre än för 2006 exklusive nedskrivningar av engångskaraktär.

Viktiga händelser efter rapportperioden

• Ortivus erhåller en första order inom ramen för det brittiska NHS Connecting for Health-projektet om 14 MSEK.

SAMMANFATTNING AV FÖRSTA KVARTALET 2007
Under det första kvartalet har vidareutvecklingen för MobiMed ePR (elektronisk patientjournal) inom ramen för åtaganden gentemot NHS Connecting for Health-projektet gått in i sin slutfas. För CoroNet har arbetet fokuserats på funktions- och kvalitetssäkring, inklusive nödvändiga anpassningar för internationalisering. Detta arbete förväntas avslutas under det andra kvartalet.

Omstruktureringen av det tyska dotterbolaget har avslutats. Vissa kostnader kommer dock att belasta även det andra kvartalet. I Tyskland syns tecken på en viss stabilisering av marknadssituationen. Prisläget bedöms dock vara fortsatt lågt.

Kommande finansiella rapporter
Delårsrapport för kvartal 2 publiceras den 20 augusti
Delårsrapport för kvartal 3 publiceras den 12 november

För ytterligare information:
Mikael Strindlund, VD, telefon 08-446 45 00 alt. mobil 070-269 5303, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com
Per Bourn, CFO, telefon 08-446 45 00 alt. Mobil 0733-33 99 90, eller E-post; förnamn.efternamn@ortivus.com

Besök även ortivusflytt19.wpengine.com