Delårsrapport januari – mars 2005

• Omsättningen uppgick till MSEK 24,6 (45,1). Omsättningsminskningen hänförs till det avslutade exklusiva licensavtalet med Philips Medical Systems.

• Ortivus har nu påbörjat lanseringen av det nyutvecklade CoroNet-systemet.
i egen regi. En betydande order har erhållits för tre sjukhus i Västra Götaland till ett ordervärde av cirka MSEK 9,0.

• Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 0,4 (9,6).

• Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 0,2 (7,0).

• Vinst per aktie uppgick till SEK 0,01 (0,51).

För ytterligare information:

Mikael Strindlund, VD, Ortivus, telefon 08-446 45 00 alt. mobil: 070-269 53 03 eller
E-post: mikael.strindlund@ortivus.se
Besök även: ortivusflytt19.wpengine.com