Delårsrapport januari – juni 2003

OBS! Tidigarelagd publicering; 21 augusti 2003 istället för 28 augusti
2003.

Ortivus AB (publ)
Delårsrapport januari – juni 2003

· Omsättningen ökade med 28 % till MSEK 107,3 (84,0).

· Rörelseresultatet uppgick till MSEK 21,5 (8,0) och resultatet
efter skatt till MSEK 14,1 (3,7).

· Vinsten per aktie uppgick till SEK 1,02 (0,27).

· Under det första halvåret har beställningar erhållits från
Sverige, Storbritannien och Kina av MobiMed-enheter till ett värde
av MSEK 38,1.

· Koncernens kassaflöde var starkt positivt och uppgick till MSEK
52,1 (3,0).

· Bedömningen från föregående rapport kvarstår att för
verksamhetsåret 2003 uppnå ett koncernresultat efter finansiella
poster i nivå med utfallet för 2002.

Vid frågor står VD Claes Stenlander, 08-446 45 00, 070- 663 39 81
(claes.stenlander@ortivus.se), eller CFO Gustaf Wettergren 08-445 46 00,
070-640 07 11, (gustaf.wettergren@ortivus.se) till tjänst.

Ortivus
Ortivus utvecklar, tillverkar och marknadsför system och produkter som
övervakar patienters medicinska tillstånd i ambulanser, på sjukhus och i
hemmet. Ortivus verksamhetsområden är patientövervakning och beslutsstöd
vid akut hjärtsjukdom, pre-hospital övervakning samt analysverktyg vid
utredningar av sömnstörningar.
Ortivus startades 1985 i Sverige. Dotterbolag är etablerade i
Storbritannien och USA.
Sedan januari 1997 är Ortivus AB noterat på OM Stockholmsbörsens
O-lista.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01300/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/21/20030821BIT01300/wkr0002.pdf Hela rapporten