2008-06-02 Ortivus partner drar sig ur engelska IT-projektet ”Connecting for Health”

Som tidigare kommunicerats har Fujitsu valt Ortivus som leverantör av elektronisk patientjournal (ePR) inom ramen för det engelska Connecting for Health-projektet (CfH). Fujitsu i sin tur är så kallad ”local service provider” (LSP) för södra England till projektets huvudman National Health Service (NHS). Fujitsu och NHS har under en tid förhandlat om en omstart av projektet, men meddelar nu att man inte lyckats komma överens. NHS väljer därför att bryta kontraktet med Fujitsu.

– I dagsläget vet vi inte hur NHS och Fujitsu kommer att hantera den uppkomna situationen, varför det är för tidigt att säga hur Ortivus kommer att påverkas, säger Bengt Arne Sjöqvist, tf VD för Ortivus AB. Naturligtvis kommer vi att erbjuda vår lösning till en eventuell ny LSP, men vi kommer nu också att omedelbart initiera andra åtgärder för att hantera den uppkomna situationen. Med vår teknologi och vår långvariga närvaro på den engelska marknaden är vi väl positionerade, och vi ser en stor potential i England även utanför CfH. Den engelska marknaden är fortsatt mycket viktig för Ortivus.

För ytterligare information:
Bengt Arne Sjöqvist, tf VD, Ortivus AB, tel. 08-446 4500, e-post förnamn.förnamn.efternamn@ortivus.com