News

Ortivus kommer nu att leverera MobiMed till Estlands hela ambulansflotta!

Vi är mycket glada att kunna meddela att den estniska sjukförsäkringsfonden Haigekassa har beslutat att tilldela Telia Eesti, med Ortivus som underleverantör, ett kontrakt avseende leverans av MobiMed ePR till Estlands hela ambulansflotta. Estland är en ny kund för Ortivus och affären är en viktig milstolpe för Ortivus fortsatta tillväxt i Europa. Ordervärdet uppskattas till 26 MSEK och kontraktets löptid är 5 år med en möjlig förlängning med ytterligare 5 år. Även förlängningen har ett ordervärde på uppskattningsvis 26 MSEK.

Estland ligger i norra Europa och täcker en yta på 45 300 kvadratkilometer. Det finns för närvarande 10 akutsjukvårdsorgan som tillhandahåller ambulanspersonal i landet och cirka 100 ambulanser som täcker en befolkning på 1,3 miljoner. Med denna tilldelning från Eesti Haigekassa kommer Ortivus att leverera MobiMed ePR, elektronisk patientjou
al, till samtliga utryckningsfordon i Estlands prehospitala vård. Ordervärdet inkluderar årliga licensavgifter, service och support samt anpassning och integration av MobiMed för den estniska marknaden.

”Estland är känt för att ligga i framkant när det kommer till e-hälsa och vi är mycket glada över att ha fått den här tilldelningen. Vi ser fram emot att leverera en toppmode
prehospital ePR-lösning till Estland, för att ytterligare förbättra effektiviteten och säkerheten i landets prehospitala vård.”
– Säger Elias Obaid, europeisk försäljningschef på Ortivus.

För att optimera erbjudandet till den estniska marknaden har Ortivus gått samman med den lokala partne
Telia Eesti As. Telia kommer att teckna kontrakt med Eesti Haigekassa och Ortivus kommer att agera som underleverantör. Ortivus kommer att förse kunden med en SaaS-lösning (Software as a Service) som inkluderar MobiMed ePR på iOS och integrationer till nationella system. Telia kommer att tillhandahålla hårdvara och första linjens support på estniska. Andra linjens support kommer att tillhandahållas av Ortivus.

Denna utmärkelse är en viktig milstolpe för Ortivus fortsatta inte
ationella expansion och ett bevis på att Ortivus konkurrenskraftiga lösningar uppfyller kraven från ett brett spektrum av kunder, från små organisationer till stora, nationella lösningar.

”Den medicinska sekto
är ett av de områden som digitaliseras i snabbast takt och vi är glada över att vi, tillsammans med Ortivus, kan bidra till att göra den prehospitala vården i Estland ännu effektivare genom att tillhandahålla mode
a ICT-lösningar”
, säger Kristjan Kukk, chef över avdelningen för nyckel- och storföretagskunder på Telia Eesti.

Detta tilldelningsbeslut innebär inte att ett kontrakt har undertecknats och att avtalsförpliktelser gäller. Kontraktet kan undertecknas när som helst efter att tilldelningsbeslutet har meddelats. Processen för att slutföra kontraktet har påbörjats.

Om Telia Eesti AS
Telia Eesti är marknadsledare inom ICT-sekto
i Estland och erbjuder det bredaste utbudet av kommunikation, hemunderhållning, cybersäkerhet och IT-tjänster. Telia har den tekniska kompetensen, den unika kunskapen om kunden och investeringskapaciteten som behövs för att uppnå visionen om en ny generation ICT-tjänsteleverantör.

Telia investerar ca 50 miljoner euro på den estniska marknaden varje år och detta gör Telia till en av de största investera
a i landet.

Telia Eesti bidrar till samhällets utveckling genom miljöskydd, digital integration, integritet och cybersäkerhet.


Posted

in

by

Tags: