Reidar Gårdebäck presenterar Ortivus på RedEyes ”Future of Healthcare”

Ortivus VD, Reidar Gårdebäck, höll den 12 november en presentation på RedEyes evenemang ”Future of Healthcare”. Under presentationen berättade Reidar bland annat om MobiMed och vårt erbjudande, våra affärsmodeller, marknadstrender och kundcase. Han gav även en kort redogörelse för vår senaste kvartalsrapport.

Se presentationen här.