Reidar Gårdebäck utses som ny VD för Ortivus

Ortivus ABs styrelse har beslutat att utse Reidar Gårdebäck till ny verkställande direktör för Ortivus AB med verkan från 5 augusti 2019. Samtidigt återgår Lars Höst, som sedan sommaren 2018 fungerat som verkställande VD, till sin roll som CFO för Ortivus AB.

Reidar Gårdebäck har mer än 25 års erfarenhet från marknadsföring och försäljning från vårdbranschen. Han har arbetat som VD för flera internationella MedTech-företag och har aktivt introducerat nya tekniska lösningar på marknaden. Under år 2015-2018 var Reidar Gårdebäck programdirektör för det Vinnova-finansierade nationella strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health, som syftar till att effektivisera hälso- och sjukvården och stärka den svenska medtech-industrin. Han kommer senast från konsultbolaget Spark Group, som sedan januari 2019 har förstärkt Ortivus organisation inom områdena försäljning, produkthantering och marknadsföring.

”Det glädjer mig att kunna presentera Reidar Gårdebäck som ny VD. Han tillför nya färdigheter och erfarenheter när vi nu strävar efter att positionera Ortivus för att fullt ut utnyttja marknadspotentialen och skapa lönsam tillväxt. Eftersom Reidar Gårdebäck har varit verksam i företaget som konsult i mer än sex månader, har han redan en bra inblick, både när det gäller Ortivus styrkor och svagheter. Lars Höst har gjort en stark insats som tillförodnad VD och nu skapar vi möjligheter för honom som CFO att fokusera på att utveckla och driva Ortivus finansiella frågor. Jag ser fram emot att samarbeta med Reidar och hela teamet på Ortivus ”, säger Anders Paulsson, ordförande i Ortivus sedan maj 2019.

”Demand from the market has increased significantly in the past year. Ortivus also has a strong and good product portfolio, combined with a broad customer base that gives us good references when we now increase the pace of our marketing work. All in all, this creates a good potential for growth, with a focus on increased profitability in the coming years”, says Reidar Gårdebäck.

”Efterfrågan från marknaden har ökat avsevärt under det gångna året. Ortivus har en stark och bra produktportfölj som i kombination med en bred kundbas ger oss goda referenser när vi nu ökar takten i vårt marknadsarbete. Sammantaget skapar detta en bra tillväxtpotential, med fokus på ökad lönsamhet de närmaste åren”, säger Reidar Gårdebäck.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Paulsson, Chairman of the Board, Ortivus AB
Telefon +46 (0) 8 446 45 00

Om Ortivus
Ortivus grundades 1985, baserad på klinisk erfarenhet inom kardiologi och har sitt huvudkontor i Danderyd, utanför Stockholm. Företaget har varit närvarande i Storbritannien med eget dotterbolag sedan 1998. Genom sin proprietära, modulbaserade teknologiplattform MobiMed erbjuder Ortivus sina kunder realtidsövervakning av patienter inom pre-hospital vård. MobiMed ePR är elektroniska patientjournaler med beslutsstödsystem, och kan integreras i realtid med patienthanteringssystem inom vården och med externa patientsystem. Ortivus A-aktier och B-aktier är noterade på NASDAQ Stockholm Small Cap-listan.

Läs mer om Ortivus på ortivusflytt19.wpengine.com

Ortivus publicerar denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den. 14:00 den 13 juni 2019.