Ortivus vinner ett strategiskt viktigt kontrakt på prehospital patientmonitorering i Region Skåne!

Ortivus vinner ett strategiskt viktigt kontrakt på prehospital patientmonitorering i Region Skåne!

Vi kan med glädje meddela att Region Skåne valt att tilldela Ortivus ett kontrakt för leverans av utrustning till sin ambulansverksamhet. Kontraktet avser MobiMed Monitor, inklusive hård- och mjukvara till regionens ambulansfordon. I leveransen ingår även externa defibrillatorer. Värdet bedöms vara 30MSEK och kontraktslängden är två år med möjlig förlängning i ytterligare två år.

Ortivus, som är Sveriges största leverantör av prehospital patientmonitorering, tillhandahåller idag MobiMed till 15 utav Sveriges 21 regioner. Nu utvidgas Ortivus svenska kundbas med Region Skåne, som innehar en av Sveriges största ambulansorganisationer. Tilldelningen är strategiskt viktig för Ortivus och bevisar återigen att Ortivus levererar konkurrenskraftiga helhetslösningar till dagens och framtidens ambulanssjukvård.

Region Skåne har under upphandlingens gång lagt stor vikt på utökad patientsäkerhet och komfort, som ska uppnås med ny teknik. De önskar också att den nya utrustningen är användarvänlig samt att den möjliggör god ergonomi och arbetsmiljö för såväl personal som patient.

Kontraktet avser leverans av MobiMed Monitor, hård- och mjukvara, till 90 av regionens ambulanser med option på ytterligare 30. Leveransen innefattar även telemedicinlösning och integrationer samt externa defibrillatorer från Bexen-Cardio, för vilka Ortivus har exklusiv distributionsrätt i Norden, UK och Irland.

”Våra lösningar med fokus på ergonomi, säkerhet samt flexibilitet visar ännu en gång prov på att ligga helt i linje med den moderna ambulanssjukvårdens krav. Denna tilldelning är strategiskt viktig för Ortivus då vi nu får möjligheten att leverera MobiMed till en av Sveriges största ambulansorganisationer.” Säger Elias Obaid, Säljchef Ortivus

Kontraktet signeras efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.