Ortivus signerar ett distributionsavtal med Bexen Cardio Italia

För att möta det stigande intresset för Ortivus lösningar i Italien, har Ortivus bestämt att ingå samarbete med ytterligare en distributör i landet. Ortivus har nu signerat ett distributionsavtal med Bexen Cardio Italia Srl för att skapa nya marknadsförings- och säljkanaler i Italien. I takt med det ökande behovet av nya digitala sjukvårdslösningar, har intresset för Ortivus produkter stigit i Italien. Ortivus har nu ingått ett distributionsavtal med Bexen Cardio Italia för att öppna nya säljkanaler och intensifiera Ortivus närvaro i landet. “Efter att Piacenza valt att förnya sitt avtal har vi sett ett ökat intresse för MobiMed i många andra italienska regioner. Bexen Cardio Italia har ett stort nätverk och djupgående kunskap om Italiens prehospitala marknad. Vårt samarbete kommer att skapa nya möjligheter och lyfta Ortivus sälj och marknadsaktiviteter i landet“ Säger Elias Obaid, Säljchef, Ortivus. Distributionsavtalet avser Ortivus lösningar MobiMed monitor och ePR och inkluderar Italien, med undantag för de regioner som täcks av existerande avtal mellan Ortivus och Pro.Med s.r.l. “Samarbetet med Ortivus ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder en helhetslösning för den prehospitala marknaden. Vi tackar Ortivus ledning för möjligheten att utöka deras närvaro på vår marknad“ – Säger Marco Grassi, Administratör, Bexen Cardio Italy. Ortivus signerade nyligen ett exklusivt distributörsavtal med Bexen cardio Spanien som avser Norden, Storbritannien och Irland. Detta har gett Ortivus möjligheten att erbjuda Bexen cardios defibrillatorer till ovan nämnda marknader. Om Bexen Cardio Italia Srl Med 40 års erfarenhet av att rädda liv, är företaget Bexen cardio, Spaniens enda tillverkare av defibrillatorer med stor närvaro på en internationell marknad. Bexen Cardio Italia är den italienska grenen av Bexen cardio Spanien.