Ortivus och Carmenta Public Safety AB tecknar ömsesidigt distributörsavtal

Ortivus AB och Carmenta Public Safety AB förstärker sitt samarbete genom att teckna ett ömsesidigt distributörsavtal för den nordiska och spanska marknaden. Detta innebär att båda parterna kommer kunna offerera den andra partens produkter och därmed ges möjlighet att leverera konkurrenskraftiga helhetslösningar till den prehospitala marknaden.

Tillsammans täcker produkterna hela arbetsflödet i en larmsituation
Carmenta Public Safety tillhandahåller lösningar kopplat till i huvudsak navigation, kartstöd och ärendehantering för utryckningsfordon. Ortivus erbjuder genom sina produkter patientövervakning samt journalföring av kliniska patientdata i realtid. Tillsammans täcker produkterna hela arbetsflödet i en larm- och akutsituation.

Samarbete ger sömlös dataöverföring
Ortivus och Carmenta Public Safety har sedan i början av 2019 samarbetat för att utveckla en automatisk överföring av vårddata mellan kartstödssystemet ResQMobile, som utvecklats av Carmenta Public Safety, och Ortivus journalsystem MobiMed.

Företagen har också samarbetat i flera marknadsaktiviteter. När företagen visat upp den sömlösa integrationen på olika mässor har gensvaret från mässdeltagare varit positivt.

”Det finns en stor efterfrågan på helhetslösningar för hela larmsituationen för en effektivare akutvård. Vårt avtal ger oss möjlighet att kunna erbjuda våra kunder ett ökat värde för både patient och vårdgivare.” säger Reidar Gårdebäck, VD på Ortivus.

Helhetslösning underlättar i den prehospitala vardagen
Den automatiska överföringen av patientdata mellan systemen ger större säkerhet och sparar tid för ambulanspersonalen. Att underlätta för användarna och stötta kunderna att utveckla och effektivisera den prehospitala vården är något som båda företagen har en stark vilja att göra. Samarbetet innebär för kunder, primärt i Spanien och Norden, att de får en samarbetspartner som kan hjälpa dem att leverera en lösning som täcker in hela arbetsflödet i en larmsituation.

”Ortivus och Carmentas produkter inom Public Safety kompletterar varandra. Därför är detta samarbete en naturlig utveckling för båda företagen och vi är stolta över att nu kunna erbjuda kunderna en helhetslösning” säger Johan Hedensiö, VD Carmenta Public Safety.