Ortivus flyttar produktion och reparation av MobiMed till egna lokaler i Danderyd

Produktion, reparation och lagerhantering av MobiMeds mätenhet sköts idag av Inission i Västerås. Då Ortivus är i en tillväxtfas ser vi nu strategiska fördelar med att flytta dessa funktioner till våra befintliga lokaler i Danderyd, samt att hantera dessa med egen personal.

Ortivus har kontrakterat Inission för produktion, reparation och lagerhantering sedan 2007 och det har fungerat mycket väl. Då utvecklingen av våra nya produkter intensifierats och då vår service&supportverksamhet vuxit kraftigt ser vi dock nu ett behov av att flytta dessa funktioner till vårt eget kontor i Danderyd. Genom att koppla produktion, reparation och lagerhantering närmare Ortivus leverans- och supportorganisation kan vi optimera våra kundleveranser.

Vi ser att det ger positiva synergier för såväl service&supportverksamheten som för produktutvecklingen att driva dessa funktioner i egen regi. Att samla hela verksamheten under ett tak kommer att öka effektivitet och förenkla handläggning samtidigt som vi får bättre översikt och samverkan i alla led. Nuvarande kontor och lokaler i Danderyd kommer att byggas om och anpassas för att hantera nya behov och rekrytering av personal till de nya funktionerna pågår.

Verksamhet som idag sköts av Inission kommer successivt att tas över av Ortivus under våren 2021.

.