Möt Martin Tran och läs om hans examensarbete: MobiMed Glasses!

Möt Martin Tran och läs om hans examensarbete: MobiMed Glasses!

Martin arbetar som mjukvaruutvecklare och är en nyexaminerad civilingenjör från KTH. Han kommer ursprungligen från Malmö men flyttade till Stockholm för att studera. Under sina studier inriktade Martin sig på medicinsk teknik och valde att genomföra sitt examensarbete på Ortivus under hösten 2021.

Det var under ett evenemang, arrangerat av Sektionen för Medicinsk Teknik på KTH, som Martin först kom i kontakt med Ortivus. Evenemanget, som heter MedTech Evening, arrangeras årligen och Ortivus har deltagit ett flertal gånger. I samband med evenemanget delade Ortivus en annons där man sökte efter en examensarbetare till ett specifikt projekt. ”Jag såg annonsen för examensarbetet och bokade in ett möte för att höra mer om projektet och för att se om det skulle passa mig.” berättar Martin.

Projektet i sig innefattade en konceptstudie där MobiMed skulle integreras med en head-up display och Martin arbetade därför med integrationen mellan MobiMed Monitor och Google glassess. Martin förklarar: ”Den största fördelen med en head-up display i den prehospitala sjukvården är att man kan tillföra mängder av vital information till ambulanspersonal i realtid samtidigt som de fortfarande kan se patienten i ögonen och arbeta med båda händerna.”

Under arbetets gång jobbade Martin nära Ortivus utvecklingsteam eftersom en stor del av hans arbete sammanföll med utvecklingen av nästa generations MobiMed: – MobiMed Unity. Själva projektet drev han dock självständigt med hjälp av en handledare från Ortivus. ”Jag fick hjälp av min handledare och av utvecklingsteamet så att jag kunde lära mig hur integrationen skulle gå till samt att förstå hur MobiMed fungerar idag.” han berättar vidare ”Den största utmaningen var att jobba med ny teknik som inte utforskats så mycket tidigare. Man fick läsa på en hel del för att förstå problemet och bryta ner det till mindre delmål.” Förutom den tekniska utvecklingen, intervjuade Martin ambulanspersonal från Sverige och Storbritannien för att få feedback på sin lösning. Projektet blev mycket lyckat och det finns stor utvecklingspotential för den lösning som Martin arbetade fram!

”Martins arbete har varit en viktig pusselbit i Ortivus innovativa utveckling av produkten. Resultatet av exjobbet blev riktigt bra, en fungerande prototyp av MobiMed Glasses som vi visat på bland annat ambulansmässan FLISA. Nu återstår arbetet att ta prototypen till nästa steg. Efter examensarbete fick Martin anställning här hos och är redan en viktig del av vårt växande utvecklingsteam.” Magnus Mårtensson, Produktchef på Ortivus

Nu arbetar Martin som Mjukvaruingenjör på Ortivus och är fortsatt involverad i arbetet med MobiMed Unity. Läs Martins masteruppsats här!

Är du intresserad av att göra ditt examensarbete hos oss på Ortivus? Tveka inte att maila oss på info@ortivus.com!