MobiMed till Singapore

Ortivus fortsätter sin internationella expansion och levererar nu, genom den egna programvaran MobiMed, ökat värde till det medicinska journalsystemet i Singapore. Ortivus AB och bolaget ST Engineerings elektroniksektor har tecknat avtal om leverans av Ortivus MobiMed till akutvårdssystemet i Singapore.

Systemet är planerat att tas i drift senast 2020, men leveranser av olika ingående komponenter kommer sannolikt att inledas redan i slutet av 2019. I avtalet ingår totalt cirka 660 programvarulicenser och ordervärdet uppgår till 27 miljoner kronor över en sexårsperiod.

Det är mycket glädjande att vi, i partnerskap med Ortivus AB, kan introducera en programvaruplattform som möjliggör sömlös datadelning mellan ambulanser och akutavdelningar, redan innan ankomst till sjukhus. Den blir Singapores första i sitt slag. Genom MobiMed, kombinerad med vår tekniska expertis, kommer den patientfokuserade lösningen att kunna förbättra den vård som erbjuds våra medborgare och samtidigt öka effektiviteten hos vårdinstitutionernar.

Low Jin Phang, chef för Info-Software Systems Electronics vid ST Engineering.

Läs pressreleasen här.