Kreativa diskussioner och erfarenhetsutbyte under användardagarna

Den 23-24 oktober samlades 25 ambulanssköterskor, medicintekniska ingenjörer och utvecklare från hela Sverige på eHälsocentrum i Östersund. Då var det dags för tredje upplagan av MobiMed användardagar. Deltagarna fick lyssna på nyheter från Ortivus utvecklare, ge sin syn på vad som är viktigast att prioritera i framtida releaser samt utbyta erfarenheter med varandra.

Det bästa med Ortivus är att ni är förändringsbenägna. Ni är ett företag som man jobbar med. Ni lyssnar när man kommer med förslag och är öppna och trevliga att ha att göra med.

Ungefär så kan feedbacken från användardagarna sammanfattas, vilket vi arrangörer tacksamt tar till oss. Det är otroligt användbart för oss på Ortivus att få höra hur verkligheten ser ut där ute.

Det är en stor fördel för oss att båda få chansen att demonstrera nyheterna ordentligt och få reda på vad som behövs. En del av önskemålen är relativt enkla förändringar.

Användarna utbyter erfarenheter med varandra

Bredden på ämnen som diskuterades under de parallella sessionerna, på de väl tilltagna kafferasterna samt runt frukostbordet på hotellet var stor. Hur och varför elektroniska  journaler ska signeras samt vad som händer om man editerar i fel journal, för- och nackdelar med olika inloggningsmetoder samt vilka siffror som egentligen är av intresse att plocka fram ur statistiken är ämnen som diskuterades ingående. Utmaningar med olika triagesystem var också uppe under de gemensamma sessionerna.

Något annat som var dök upp i flera diskussioner var videomöten samt möjligheter att lägga med bilder i journaler och andra system. Bilderna kan vara av allt från hinder i vägen till sårskador. Ambulanssköterskor från olika delar av landet hade olika synpunkter på vad allt från den optimala placeringen av olika knappar till huruvida det är bra med automatiska varningar eller ej.

I flera diskussioner blev det tydligt att användarna kan lära sig mycket av varandra och verkligen uppskattade möjligheterna att göra detta. Det blev också populärt när Erik Carlsson visade hur man ändrar larminställningar, både volym och vilka gränser som ska gälla.

Nicklas Trygg är initiativtagare till användardagarna. Han har arrangerat liknande träffar i andra sammanhang. Han ser det både som ett sätt för oss på Ortivus att vårda relationen med våra kunder, och en möjlighet för användarna att hjälpa varandra med idéer.

eHälsocentrum i Östersund

Användardagarna ägde i år rum på eHälsocentrum i centrala Österstund. Det är ett unikt företagshotell genom att de samlar offentlig sektor och företag under samma tak. Dessutom ligger det i samma hus som en vårdcentral. Ortivus är medlemmar i eHälsocentrum vilket betyder att vi kan sitta där och arbeta, eller boka rummen för möten.

Göran Larsson som är Forsknings och utvecklingsdirektör i Jämtland-Härjedalen och en av de som dragit igång eHälsocentrum berättade om eHälsocentrum och varför de går i bräschen för digital vård i hans region. Det handlar ganska lite om teknik och desto mer om en kulturförändring. Den kan inte bara ligga i vården utan också bland patienterna. Vi måste bort från ”jag ska gå till doktorn”, när man behöver vård.

Göran Larsson i samspråk med Reidar Gårdebäck.

Demonstrationer av nyheter och integrationer

Gabriel Åhbeck och Johan Pellkvist berättade om planerna för MobiMed och ställde frågor till deltagarna.

Ortivus arbetar med att våra system ska vara fullt integrerade med andra system. Vi upplevde en stolthet bland deltagarna som uttryckte att tack vare att journalsystemen hänger ihop har de blivit en del av vårdkedjan på ett annat sätt än tidigare. Sedan har olika team olika utmaningar. En del har långa körtider och goda möjligheter att lära känna patienten samt överlämna ett gediget underlag till akutläkarna. Andra har fullt sjå att hålla patienten vid liv och har inte någon hand över för att trycka på någon skärm.

Fredrik Garpemyr från Carmenta berätta hur deras kartstöd fungerar.

Vi demonstrerade också integrationen mellan Carmentas kartstöd och MobiMed. Ett önskemål från publiken var att navigeringen skulle kunna följa med ut ur bilen eftersom ”vi kan ha en kilometer kvar på fjället, när vi har lämnat fordonet”.

I pauserna fanns möjlighet att klämma och känna på vår nya väska.

Nästa användarträff blir om ett år i Stockholm

Dagarna avslutades med att bestämma att nästa år ska mötet läggas i Stockholm. Östersund är fint men det kräver dubbla flygresor för de flesta. Upplägget kommer delvis likna årets men kanske med ännu mer möjligheter för deltagarna att utbyta erfarenheter av varandra. En idé är att bjuda in fler användare som föreläsare. I år berättade exempelvis Per Ola Sundin om hur de i Örebro använder MobiMed i hemsjukvården och vilka besparingar det gett. Ursprunget är att de ville kunna ta EKG på svårt sjuka patienter utan att flytta dem. En framgångsfaktor är att personal från kommun och region arbetar ihop.

Tack Östersund för denna gång!