MOBIMED CLOUD ERBJUDER OMEDELBAR DATADELNING FÖR EN OBRUTEN VÅRDKEDJA

För informationsdelning genom hela vårdkedjan stöder MobiMed Cloud on-prem eller moln-hosting beroende på kundens IT-strategi. Lösningen är skalbar för att passa små privata företag och stora nationella organisationer med en tydlig kontroll över åtkomstbehörigheter och inställningar. Data kan lagras i kunddatabasen samt i molnets gränssnitt. MobiMed Cloud stöder informationsdelning på flertalet plattformar så som Windows, Webb, IOS och Android.

On-prem eller molntjänst

Hybrid-cloud

Skalbar

Multiplatform

MobiMed Cloud – Ute i fält

Inkommande enheter kan tidigt få information om situationen och på avstånd granska kliniska data på väg till platsen. Med MobiMed Cloud kan det sömlösa överlämnandet av monitoreringsessionen och patientdokumentationen ske redan ute i fält.

MobiMed Monitor

Med en total vikt på 3 kg kan MobiMed monitor enkelt tas med ut i fält. MobiMed monitor mäter patientens vitala parametrar så som EKG, blodtryck och SpO2. Data från MobiMed överförs med automatik till journalen, vilket minskar den administrativa bördan och fokus kan istället läggas på patienten.

MobiMed ePR

MobiMed ePR ger ambulanssjukvårdaren ett strukturerat arbetsflöde och stöd som förbättrar den kliniska beslutsprocessen. Data från MobiMed monitor kan överföras med automatik till patientjournalen, vilket minskar den administrativa bördan och fokus kan istället läggas på patienten.

MobiMed Life

Det är inte alltid en defibrillator behövs, men när den gör det så är det ofta avgörande. Ortivus erbjuder olika modeller av defibrillatorer som moduler, allt efter behov.

Sömlös överlämning
Uppdaterad information

Arbetsstation

MobiMeds arbetsstation tillåter kliniska experter och operativa ledare att kommunicera med ambulanspersonal samt granska klinisk data från MobiMed tillsammans med ETA och ambulansens placering.

Patientinformation: Visning av patientens vitala parametrar i realtid
Kommunikation: Chatt och varningar
Multiplatform: Webb & Windows 10

MobiMed Pocket

MobiMed Pocket tillåter kliniska experter och operativa ledare att kommunicera med ambulanspersonal samt granska klinisk data från MobiMed tillsammans med ETA och ambulansens placering.

Patientdata: EKG, vitala parametrar och patientdokumentation i realtid
Filter: Filtrering mellan olika organisationer och patienttyper
Kommunikation: Chatt och notifikationer
Multiplatform: IOS & Android

Finns ännu ej till försäljning

Boka en demonstration