South Central Ambulance Trust har nu godkänt MobiMed för breddutrullning och betalat 2 MGBP i enlighet med det avtal som Ortivus annonserade i december 2013. Det omfattade två ambulansorganisationer – South Central och South Western – med tillsammans cirka 1200 ambulanser. Avtalet avser en paketerad tjänsteleverans på 4 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 2 år. Värdet på avtalet uppgår till drygt 100 MSEK för de första 4 åren. Cirka hälften av beloppet erläggs vid leveransgodkännande och resterande i form av löpande månatliga betalningar.

Under våren och sommaren har utveckling och tester genomförts parallellt i båda Ambulansorganisationerna och nu har South Central Ambulance Trust slutfört sina tester och lämnat godkännande för breddutrullning till cirka 600 fordon. Godkännandet utlöste också en betalning på cirka 2 miljoner brittiska pund.

"Det här är den största affär Ortivus genomfört och det har varit en både finansiellt och arbetsmässigt ansträngande period", säger Carl Ekvall VD för Ortivus AB. "South Western Ambulance Trust ligger några veckor efter South Central i sitt testarbete och vi avvaktar nu resultatet av det arbetet. Jag är stolt över det arbete som vårt team i UK och Sverige gjort och nu fortsätter vi att investera i såväl sälj- som leveransorganisation med fokus på, i första hand, den engelska marknaden men på sikt också andra europeiska marknader".

   
För ytterligare information kontakta:

Carl Ekvall, VD, Ortivus AB, tel +46 (0)703 832 012,

www.ortivus.com
Ortivus AB (publ)
  
Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.
Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 25 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.


Posted

in

by

Tags: