Västra Götalandsregionen har för att öka kvaliteten på hjärtsjukvården i regionen valt att upphandla IT-systemet Hjärtjournalen från Ortivus.

Hjärtjournalen är en IT-lösning som stödjer den dagliga verksamheten på hjärtavdelningen, säkerställer vårdkvaliteten och ökar följsamheten till såväl regionala som nationella riktlinjer. Lösningen underlättar och automatiserar också rapporteringen till nationella kvalitetsregister.

­- Med hjärtjournalen kommer såväl kvaliteten som patientsäkerheten att öka i behandlingen av hjärtsjuka patienter i Västra Götalandsregionen, säger Jonas Andersson (FP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet.

Upphandlingen innehåller ett unikt innovativt samarbete mellan leverantör och beställare då det gäller vidareutveckling av systemet. Upplägget säkerställer att Västra Götalandsregionen har ett ständigt aktuellt och anpassat IT-stöd för sin hjärtsjukvård. Detta ger kraftigt förbättrade möjligheter till uppföljning och verksamhetsutveckling, samt att fastställda riktlinjer följs. Sammantaget innebär detta bättre vårdresultat, ökad kvalitet och bättre resursutnyttjande.

– Det här ger goda möjligheter att förbättra hjärtsjukvården i Västra Götalandsregionen, och ökar följsamheten till nationella riktlinjer. Det ger en jämlikare vård och är till nytta för hjärtsjuka patienter. Vi har goda erfarenheter av införandet av Hjärtjournalen i Borås, och nu ska detta införas i hela regionen, kommenterar Jarl Torgerson, regionläkare, Västra Götalandsregion.

– I framtiden kan systemet även användas för andra diagnosgrupper än hjärtpatienter, tillägger Tony Holm, Utvecklingsledare, Strategisk utvecklingsenhet, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Göteborg.

Avtalsperioden löper under 4 år med möjlighet för Västra Götalandsregionen att förlänga. Totalt pris för avtalstiden är 20 MSEK.

Hjärtjournalen levereras av Ortivus AB med Domitor Consulting AB som underleverantör.

För ytterligare information kontakta:
Jan B Andersson, VD, tel. +46 (0)705 29 47 41
eller se www.ortivus.com (https://www.ortivus.com)

Ortivus AB (publ)
Styrelsen

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med 25 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.
Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar


Posted

in

by

Tags: