Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) har antagit Ortivus som leverantör av MobiMed Life, halvautomatiska defibrillatorer till sitt ramavtal. Ortivus lösningar uppfyller de obligatoriska kraven i upphandlingen och beställaren kommer att göra avrop vartefter behov uppstår. Den totala beställningsbara omfattningen för hela ramavtalsperioden, som är fyra år, uppgår till maximalt 2,4 MSEK.

Vi är oerhört glada att meddela att Ortivus har kvalificerat sig till SLSOs ramavtal gällande leverans av halvautomatiska defibrillatorer till regionens primärvård, så som äldreomsorg, hemsjukvård samt vårdcentraler. SLSO är för Ortivus en ny kund och bolaget utökar därmed sin kundbas i landet.

Avtalet avser MobiMed Life defibrillatorer av modellerna Reanibex 100 och Reanibex 300. Kunden kommer att avropa enheter vartefter att behov uppstår och ingen volym kan därför garanteras. Ortivus är en av flera konkurrerande leverantörer som har kvalificerat sig för ramavtalet.

Vi ser fram emot möjligheten att leverera MobiMed Life defibrillatorer till primärvårdsenheter runt om i Stockholm. MobiMed Life halvautomatiska defibrillatorer är konkurrenskraftiga och användarvänliga med innovativ funktionalitet.” Säger Stefan Ekblom, nordisk försäljningschef på Ortivus.

Kontraktet signeras tidigast efter en period om 10 dagar, den tid som enligt upphandlingsreglerna måste löpa efter tilldelning innan kontrakt kan signeras.


Posted

in

by

Tags: