Region Jämtland-Härjedalen väljer MobiMed som patientjournallösning för ambulanssjukvården

 

Region Jämtland-Härjedalen har idag meddelat att de avser teckna avtal med Ortivus AB efter att deras upphandling av elektronisk patientjournal för ambulanssjukvården nu avslutats.

Region Jämtland-Härjedalen har 28 ambulanser som redan är utrustade med MobiMed för patientövervakning i fordonen.

Information om omfattningen i monetära termer meddelas när avtal tecknats.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.