Efter ett lyckat projekt mellan region Jämtland-Härjedalen och Krokoms kommun har nya arbetssätt för att möjliggöra vård på distans skapats. Nu utökar regionen från två till tio MobiMed-enheter i samband med Coronakrisen. Det totala ordervärdet över en femårsperiod är 2 500 000 SEK.

Projektet innebär att kommunens distriktssköterskor har med sig MobiMed monitoreringsutrustning vid hembesök för att i hemmet kunna mäta vitalparametrar samt ha direktkommunikation med läkare via videolänk. Läkaren får då tillgång till vitalparametrar såsom EKG, blodtryck och blodsyremättnad i realtid, vilket möjliggör för konsultation, bedömning och uppföljning i hemmet istället för på Hälsocentralen.

Projektet har hittills visat sig vara väldigt lyckat utifrån flera perspektiv med positiva patientupplevelser, minskade transporter, ett ökat antal hembesök med läkarkontakt, förbättrad arbetsmiljö samt betydande ekonomiska besparingar.

Vi har fått en oerhört positiv respons efter införandet av Ortivus lösning för distansmonitorering i Krokom. Vi ser därför att denna teknologi och nytänkande kring våra arbetssätt bör utökas till fler hälsocentraler och kommuner i regionen. Ortivus lösning ger möjligheten att tryggt monitorera patienter på distans vilket är en fördel för både vårdpersonal och patienter. Lösningar för distansmonitorering blir allt viktigare och är givetvis än mer aktuellt i dessa dagar med anledning av Coronakrisen.” säger Tomas Karlsson, Verksamhetschef primärvården, Hälsocentralen Krokom.

Regionen utökar nu från två till tio MobiMed-enheter med ett totalt ordervärde om ca: 2 500 000 SEK över en femårsperiod. Installationen beräknas ske under våren.

Vi har tidigare sett att Region Jämtland Härjedalen ligger i framkant vad gäller att införa modern effektiv teknik för att möta vårdbehovet i en region med stora avstånd och få invånare per kvadratkilometer. Denna order är ett ytterligare bevis på att regionen är innovativ och drivande i införandet av moderna verktyg.” säger Reidar Gårdebäck, VD Ortivus.

SVT har publicerat två reportage som beskriver hur man med med hjälp av digital teknik ger äldre multisjuka mer och bättre vård i hemmet. Se det första reportaget https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/lakaren-om-vardprojektet-snart-kan-vi-gora-annu-mer-pa-distans och det andra reportaget https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jamtland/coronasmittan-gor-att-vardprojekt-dar-aldre-far-vard-i-hemmet-utokas

Om Region Jämtland-Härjedalen
Region Jämtland Härjedalen är en region som omfattar åtta kommuner och ungefär 130 000 invånare i Jämtlands län. Regionen arbetar för utveckling och tillväxt i länet och för att erbjuda alla boende och besökare en hälso- och sjukvård av hög kvalitet.

”Tillgängligheten till hälso- och sjukvård ska vara god och verksamheten ska präglas av ständiga förbättringar – alltid utifrån patientens perspektiv. Det betyder att så få som möjligt ska behöva vänta på vård men det betyder också stöd, personlig service samt tydlig information och kommunikation.”

Hälso- och sjukvården är offentligt finansierad och demokratiskt styrd. Vården bedrivs av Region Jämtland Härjedalen och genom avtal med andra vårdgivare.

Läs mer om Region Jämtland-Härjedalen på www.regionhj.se


Posted

in

by

Tags: