De största ägarna i Ortivus AB (publ) har utsett sina representanter i valberedningen inför 2015 års årsstämma som kommer att avhållas den 29 april 2015.

Valberedningen inför årsstämman 2015 består av följande ledamöter:
– Crister Stjernfelt, styrelsens ordförande, utsedd av årsstämman 2014
– Peter Edwall, utsedd av aktieägaren Ponderus Invest AB
– Laurent Leksell, utsedd av aktieägaren Bonit Invest AB
– Kia Orback Pettersson, utsedd av aktieägaren Rune Pettersson

Ortivus riktlinjer för tillsättande av valberedningen antogs på årsstämman den 29 april 2014 och är baserade på riktlinjerna i Svensk Kod för Bolagsstyrning. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Av dessa skall en utgöras av styrelsens ordförande och de tre övriga skall utses av de tre största ägarna i bolaget per den 30 september 2014. I den mån tillfrågad aktieägare inte utser någon representant till valberedningen går frågan vidare till den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur o s v. Valberedningen kommer inom sig utse valberedningens ordförande.
Valberedningen ska bl.a. lämna förslag på antal styrelseledamöter, styrelsens sammansättning, ordförande i styrelsen, revisorsval, styrelse- och revisorsarvoden samt ordförande på årsstämman.

De som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen kan göra detta skriftligen genom brev till:
Ortivus AB (publ)
Valberedningen
Box 713
182 17 Danderyd

eller via e-post till cstjernfelt@gmail.com.
Danderyd den 23 oktober 2014

Ortivus AB (publ)

För ytterligare information kontakta: Crister Stjernfelt, Styrelseordförande, telefon +46733980004 eller via e-post cstjernfelt@gmail.com

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikations-lösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande.

Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 30 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.


Posted

in

by

Tags: